Aktivitets- & Samværstilbud

Personale

 • Tania McKenzie
  Konstitueret afdelingsleder

  tlf. 7376 8771
  mobil: 5124 1546
  tlm@aabenraa.dk

  Træffes fra mandag til fredag i dagtimerne

Uvisiteret aktivitet-/samværstilbud §104.

Målgruppen er psykisk sårbare borgere i alderen 18-65 år .

Tilbuddet er uvisiteret, dvs. at du selv kan opsøge os uden at have fået en henvisning fra din rådgiver på kommunen.

De første gange vi møder dig, vil vi vurdere om du tilhører målgruppen. Hvis dette ikke er tilfældet,vil vi bestræbe os på at finde et andet tilbud, du kan gøre brug af.

Sådan får du kontakt:

Det bedste er, at ringe til os og aftale en tid til en rundvisning. Så er vi sikre på, at have god tid til at fortælle om vores tilbud.

Du kan også komme forbi, lige når du selv har lyst til det. Du må gerne tage en ven med til første besøg.

Hvad kan vi hjælpe med?

 • Vi tilbyder en inkluderende indsats i forhold til at komme videre i eget liv
 • Vi vil sammen med dig arbejde med, at finde dine behov og ressourcer med henblik på at genfinde og videreudvikle færdigheder, således at du bliver bedre rustet til fremtiden
 • Vi arbejder hen imod, at du kan fungere optimalt i hverdagen og kan gøre brug af samfundets almindelige tilbud, samt at du kan fungere i relation til omgivelserne
 • Vi tilbyder bl.a. mulighed for at være med i gruppeforløb, udviklende aktiviteter og socialt samvær
 • Desuden er der mulighed for støttende samtaler med en fast kontaktperson

Aktuelle grupper og aktiviteter:

Se i vores aktivitetsplan hvornår aktiviteterne foregår.

Fittnesscenter:

Motion er sundt og godt for både krop og sjæl. Motion styrker kroppen og øger velværet. Fysisk aktivitet og træning har en positiv effekt på menneskets psykiske tilstand.

Vi tilbyder derfor motion som aktivitet i fællesskab med personale 1 gang om ugen.

Aktiviteten foregår i et lokalt fitness center, hvor der er mulighed for at få lagt et personligt trænings program. Der er egenbetaling.

Dans: 

Dans er en af de mest fantastiske måder, at dyrke motion på, fordi deltagerne ikke umiddelbart mærker den fysiske aktivitet,

idet man er påvirket af musikken og den samhørighed der opstår, når man i fællesskab bevæger sig.

Det vigtigste argument for at vælge dans som motion er, udover den fysiske træning, den  livs-glæde og lykkefølelse, som man kan opnå, når man bevæger sig til musikken.

Formålet er:

At skabe et socialt samvær og en samhørighed, mellem borgere gennem dansen i en tryg og hyggelig atmosfære.

Ligeledes at borgere på længere sigt opnår bedre sundhed, samt større livskvalitet, som dans kan medføre.

Kreativt værksted:

I værkstedet sørger vi for, at alle kan være med.

Der laves blandt andet smykker, trolde, Quilling og tasker i skind og genbrugsmaterialer.

Der arbejdes med forskellige materialer der er oppe i tiden, eller hvad du har lyst til.

Der arbejdes med temaer/teknikker og processer i perioder, der er egenbetaling for materialer.

Redesign:

Redesign er et nyt kreativt tiltag i Aktivitets- & Samværstilbuddet, vi laver gammelt kluns om til nyt; har du noget i klædeskabet der trænger til at friskes op?

F.eks.: noget tøj med huller eller pletter, så finder vi en løsning, så det kan blive til noget du gerne vil bruge igen.

Det kunne også være et par gamle bukser der blev til en taske. Vi er med på trenden med recycling og bæredygtighed.

Mountainbike: 

Mountainbike er en af de hurtigst voksende motionsformer i Danmark.

Det er en sjov og udfordrende sport for begge køn i alle aldre.

Med en mountainbike har man rig mulighed for at komme helt ud i naturen og nyde de smukke landskaber og den friske luft.

At køre mountainbike er det rigtig god kredsløbs træning og er med til at styrke balancen.

Vi cykler flere gange om ugen, både for-& eftermiddag. Det er på begynder/let øvet niveau, hvor vi cykler i forskelligt terræn.

Aktiviteten er gratis, da der er investeret i nogle gode mountainbike cykler, som man kan låne.

Stemmehøring:

Stemmehørergruppen er en gruppe for alle der hører stemmer - positive såvel som negative.

Der er tilknyttet 2 medarbejdere til gruppen, de fungerer som tovholdere/undervisere og guider for gruppen.

Formålet med gruppen er:

 • at dele erfaring med andre stemmehørere
 • at få mere kontrol over stemmerne
 • at give stemmerne mening
 • at få en strategi til at mestre stemmerne
 • at mindske tabu omkring oplevelsen med at høre stemmer

Mindfulness: 

Er evnen til nærvær. Evnen til at have fuld opmærksomhed på nuet, det der er lige nu og her.

Mindfulness meditation er en træning af dit sind, hvor du lærer at træne fuld opmærksomhed på

 • Dine tanker
 • Følelser
 • Krops fornemmelser
 • Omgivelser

Når du er i en mindful tilstand har du

 • Et roligt sind
 • En bedre dømmekraft
 • Kontrol over dine tanker, reaktioner og handlinger
 • En accept af virkeligheden som den er

 

Musik:

Der er mulighed for at spille guitar og keyboard. Vi kan krydre det hele med sang, eller hvad du har lyst til at bidrage med. Dette foregår i Aabenraa

Musikken er en kreativ form til at udtrykke sig på. Musik påvirker psyken og kan være et talerør for følelser og tanker.

Vi mødes en lille gruppe hvor der spilles musik og hvor vi synger solo, eller sammen i fællesskab. Nogen kommer fordi det er bare givende at sidde og lytte.

Vi giver plads til forskelligheder og at vi kan noget forskelligt. Det handler ikke om hvem der er dygtigst, men derimod at alle bidrager til fællesskabet med stort og småt.

Vi spiller elektrisk klaver, guitar, cajon tromme, og så synges der i mikrofoner. Vi vælger musikken der spilles, ud fra hvad vi formår og efter hvad vi kan lide at høre

 

NADA - akupunktur: 

Vi tilbyder øre-akupunktur der har vist sig særdeles virksom ved angst, søvnløshed, fysisk og psykisk uro, anspændthed og irritabel. Metoden kan bruges ved behov her og nu og som langtidsbehandling.

 

"Kend din by"

Kend din by er et tilbud til dig, som gerne vil besøge steder i byen og omegn, måske ikke lige får det gjort på egen hånd. Vi  snakker sammen om, hvad vi gerne vil se, besøge og opleve. 

Alle steder i byen kan være potentielle udflugtsmål, så længe interessen og nysgerrigheden er tilstede. 

Eksempler på steder kunne være: Museer, slotte, parker, kulturhuse, musiksteder, hjælpecentre, butikker, sportstilbud, skoler, naturen mm.

 

Tilbud om gratis coach sessioner.

Coaching er en samtaleform, hvor udgangspunktet er, at personen der bliver coachet, selv har svarene.

Coaching arbejder hovedsageligt med, hvad vi kan ændre i fremtiden og ikke så meget med, hvorfor tingene er, som de hidtil har været.

Man kan coaches på stort set alle emner. Det vigtigste er, at du har et emne som du ønsker at have fokus på, eller ønsker en afklaring på og som du synes er vigtig at snakke om.

Coaching varer ca. 1 time og det kan måske være nødvendigt at mødes flere gange.

 

Eftermiddagshygge med spil.

Spil er sjovt - ingen tvivl om det.

Tirsdag eftermiddag er der mulighed for at mødes og få en god snak i Aktivitets- & Samværstilbuddet og spille forskellige spil med andre.

Det kan være med til at opmuntre den gode samtale på en sjov og hyggelig måde.

At spille spil er nok mere et samlingspunkt, end det bare er et spil.

Selve spillet er ikke så vigtigt, som det at man sidder og hyggesnakker, pjatter lidt imens og "driller" hinanden lidt med udfaldet.

Aktivitets- & Samværstilbuddet har lidt forskellige spil, men man må meget gerne tage egne spil med, på den måde kan vi blive inspireret til noget nyt.

Tilmelding er ikke nødvendig. Du møder bare op tirsdage kl. 15:00, hvis du har tid og lyst til spil og samvær.

Vi spiller ikke om penge.

Og så skader det ikke at have en smule held.

 

ANDET:

Madlavning:

Borgeren er selv aktivt deltagende i processen med madlavningen bl.a. indkøb og planlægning.

Nogle borgere laver mad af lyst og har en del erfaring med det, mens andre har lyst til at lave mad for at blive bedre og tilegne sig færdigheder indenfor madlavningen.

Aktiviteten foregår på Aktivitets- & Samværstilbuddet på et bestemt tidspunkt og slutter med fællesspisning i huset med ca. 8-12 personer. Der er egenbetaling.

Seksualvejledning:

Aktivitets- & Samværstilbuddebne kan tilbyde samtaler med en seksualvejleder.

Der tilbydes rådgivning efter behov. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og adfærd, og dermed på vores mentale og fysiske velbefindende.

Kontakt Aktivitets- & Samværstilbuddet for at lave en aftale.

Støttende og rådgivende samtaler:

Efter faglig vurdering tilbydes støttende samtaler til borgere.

Samtalen tilbydes i et af Aktivitets-& Samværstilbuddene og i en periode der aftales med medarbejderen.

Vi tilbyder samtaler af ½  times varighed om ugen eller 1 timer hver 14. dag.

 

Hvordan gør vi?

Der arbejdes ud fra jeg-støttende principper, kognitive metoder, anerkendende tilgang og relationsarbejde.
Vi arbejder i det sociale område og tilbyder ikke behandling eller terapi.

Men som ved andre ydelser indenfor Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU, ligger der også her mulighed for at guide dig til behandling, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forløbet.

Om borgeren: 

 • Alle har en drøm om det gode liv og høj livskvalitet
 • Alle – uanset alder – vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv 
 • Ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt

Om opgaven: 

 • Vi møder borgeren med: ”hvad vil du gerne kunne?” 
 • Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at klare sig længst muligt uden hjælp

Om os selv: 

 • Vi er til for borgeren – vi udfordrer, støtter og aktiverer
 • Vi tænker dynamisk – vi handler proaktivt
 • Vi vil forandre - vi kan gøre en forskel


Social og Sundhed har følgende værdier og grundantagelser: 
Disse værdier betyder følgende for Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU: 

 • Borgeren skal så vidt muligt klare sig selv og er ikke afhængig 
 • Borgeren har individuelle drømme, egne mål og ønsker og disse efterleves ved at inddrage borgerens ressourcer for større selvstændighed eller forebyggende for at bibeholde selvstændigheden 
 • Borgeren har brug for struktur, ro, forudsigelighed, sammenhæng og helhed 
 • Borgeren skal opleve livskvalitet 
 • Borgerne gøres uafhængige 
 • Borgerne afstigmatiseres 
 • Medarbejderne har respekt og handler til gavn for udvikling og større selvstændighed for borgeren 
 • Medarbejderne arbejder for større sundhed og livskvalitet for borgeren 
 • Medarbejderne vil forandring og ved de kan gøre en forskel 
 • Medarbejderne skaber tillid, kontakt, ro og tryghed 
 • Medarbejderne er opmærksomme på, at ting tager tid og har respekt for dette


Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU har udover Social og Sundheds værdier og grundantagelser følgende værdier:
 

 • Etik
 • Respekt
 • Professionel
 • Ansvarlighed

Etik 
Etik er grundlaget i alle relationer. I Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU arbejder vi relationsorienteret.

Etik handler om accept af, at mennesket er det, det er og at det er ok. Det er vigtigt at lytte åbent og neutralt og stille uddybende spørgsmål frem for at drage konklusioner om rigtigt eller forkert, eller selv at bidrage med egne holdninger.

Etik er at skabe rum for borgeren på borgerens niveau og med borgerens accept.

Etik er et område, der er dialog omkring løbende. Etikken afgør fælles værdier, holdninger og normer i en periode.

Et led i en etisk overvejelse er at være åben over for den magt- og afhængighedsrelation, der er mellem den professionelle og borgeren som er psykisk sårbar eller har andre problemstillinger. 

Etik drejer sig om ligeværdighed, empati, anerkendelse og troværdighed. 

Respekt 
Vi har respekt ved at opfatte det enkelte menneske som unikt med ret til selv at bestemme og have indflydelse på sit liv og helbred.

Vores professionelle indsats understøtter respektfuldt håb og fremtidsperspektiver på alle niveauer og i alle faser.

Vi er empatiske, tolerante, loyale, anerkendende og engagerede, som er væsentlige elementer, der skal inddrages i respekten for andre mennesker. 

Professionel 
Vi er professionelle ved at støtte mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller sociale problemstillinger med en social indsats, der passer til den enkeltes individuelle behov og ønsker.

Vi er professionelle ved at stille krav i forhold til de ressourcer borgeren har. 

At være professionel handler om at være faglig og personlig. Medarbejderne er fagligt bevidste om egen viden og er bevidste omkring egen person.

Dette bevirker en professionel tilgang til borgeren, som skaber helhed og sammenhæng. 

Ansvarlighed 
Ansvarlighed i indsatsen for mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller sociale problemstillinger er, at alle, både borgere og medarbejdere, tager et personligt ansvar.

Det personlige ansvar kræver, at medarbejderen tager ansvar og at borgeren tager ansvar. Der skal være balance i ansvars fordelingen mellem borger og medarbejder. 

Der skal udvises en forebyggende ansvarlighed ift. kommunikation på tværs af hele organisationen for at mindske splitting og fremme samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø. 


CSU's menneskesyn: 

 • Menneskesynet i CSU beror på ligeværdighed og ret til at blive behandlet med respekt, værdighed, engagement og forståelse
 • Mennesket udvikler sig ved at møde krav og forventninger. Mennesket er som udgangspunkt ansvarlig for eget liv og har evner og ret til, hver for sig og i fællesskab at lære, udvikle og forandre sig og definere egne behov for støtte, formulere egne krav til tilværelsen og træffe beslutninger om eget liv
 • Mennesket har brug for kærlighed, nærvær, relationer og er af natur sociale og tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer med andre 
 • Mennesket er unikt, har individuelle behov og skal mødes med de potentialer de har
 • Mennesket vil som udgangspunkt helst kunne klare sig selv

  Hvorfor er vi her? 

  Social og Sundheds mission er: ”Sundhed & Omsorg for borgeren” 

  Denne mission vil vi forfølge ved at gøre følgende: 

  • Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp
  • Vi støtter de borgere, der ikke kan klare sig selv
  • Vi sikrer kvalitet og sammenhæng for borgeren og i vores indsatser
  • Vi skaber rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet og muligheder for at leve et godt liv

  Center for Socialpsykiatri og Udsattes - CSU - mission er: 

  • Vi har fokus på, at borgeren udvikler sig og kommer videre med sit liv
  • Vi stiller krav og har forventninger til borgeren om at tage ansvar for eget liv
  • De borgere, der ikke kan klare sig selv støtter vi, men med fokus på, at der også er et udviklingspotentiale
  • Vi har fokus på at skabe kvalitet og sammenhæng for borgeren i alle situationer
  • Vi motiverer borgeren til at leve et selvstændigt og sundt liv ud fra de ressourcer borgeren har
  • Vi støtter borgeren i at blive mere selvhjulpen i de rigtige rammer for at understøtte selvstændighed, sundhed og oplevelsen af større livskvalitet
  • Vi har fokus på stigmatisering ift. borgeren

   Vi går nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren: 

   • Vi tænker sundhed og aktiverende støtte ind overalt i vores praksis med fokus på at gøre borgerne mere selvhjulpen og styrke borgernes sundhed, ressourcer og livskvalitet.
   • Vi udfordrer os selv og borgeren i udviklingen af rammer og tilbud af høj kvalitet.
   • Vi praktiserer en fælles kvalitets- og forbedringskultur med fokus på læring, optimering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og trivsel på jobbet.
   • Vi gennemfører effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af nye metoder og nye teknologier på alle fagområder.

   Center for Socialpsykiatris - CSU - vision er: 

   • Vi vil i forbindelse med implementeringen af visionen arbejde med at være nytænkende, kompetent og effektiv ift. udfordringen
   • Vi tænker sundhed, kvalitet og sammenhæng ind i det daglige arbejde og tager udgangspunkt i borgerens samlede sociale situation, netværk og de samlede ressourcer i det nære miljø
   • Vi vil arbejde ud fra en recovery strategi, der understøtter borgerens livskvalitet og muligheder for et godt liv
   • Vi vil skabe refleksionsrum for dialog omkring, hvordan borgeren udvikler sig og bliver mere selvstændig
   • Vi vil arbejde med udvikling af større selvstændighed til den gruppe borgere, der har brug for vedligehold og beskyttet beskæftigelse
   • Vi vil motivere og opfordre borgeren til at deltage i det sunde liv
   • Vi vil drøfte afhængighedsrelationen løbende og arbejde med at den afvikles
   • Vi vil sætte fokus på at ændre arbejdsgangene for at fremme større effektivitet til gavn for borgeren og for organisationen ressourcemæssigt. Vi vil f.eks. arbejde med øget brugerstyring i Aktivitets- & Samværstilbuddene. Vil vil arbejde med, at borgerne ikke har længerevarende ophold i botilbuddene, men flytter ud i andre rammer indenfor et rimeligt tidsrum.
   • Vi vil have dialog i det daglige arbejde om kvalitet og forbedring af kulturen i eget regi og også i samarbejdet med andre.
   • Vi vil udvikle medarbejdernes professionalitet ved at lægge vægt på de faglige og personlige kompetencer. Medarbejdernes kompetencer i mødet med borgeren er at stille krav og have tillid til, at borgeren KAN selv. Medarbejderen skal samtidig være støttende. Det kræver, at medarbejderen evner at finde denne balance.
   • Vi vil arbejde positiv med ny teknologi og udfordre os selv på dette område.
   • Vi er opmærksomme på, at vi arbejder med borgere, der er stigmatiseret i samfundet og vi vil formidle viden ud i samfundet for at afhjælpe denne stigmatisering.

Hvem er vi?

Vi er en bredt sammensat medarbejdergruppe med mange faglige og personlige kompetencer.
Her er ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeut

Vi er uddannelsessted for: Pædagoger og Social- og sundhedsassistenter

Sidst opdateret 27.06.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa