Botilbud Bjerggade 4 F - G

Personale

 • Anette Petersen
  Afdelingsleder

  tlf. 7376 8573
  mobil: 2177 2106
  ap@aabenraa.dk

Botilbuddet Bjerggade 4 F – G har 12 lejligheder og 2 udrednings lejligheder. 


Målgruppen er psykisk sårbare borgere, der har almenpsykiatriske problemstillinger. Det er vanskeligt stillede borgere med betydelig nedsat funktionsevne, der har omfattende brug for støtte og hjælp hele døgnet. 

Tilbud om samarbejdsaftale vedr. telefonisk kontakt i nattimerne til borgere i socialpsykiatrien kan etableres. 

Der er ansat 1 afdelingsleder i botilbuddet. 
Herudover er der ansat  21 medarbejdere.

Medarbejderne er fordelt på flere faggrupper - f.eks.:

 •  social- og sundhedsassistenter
 •  aktivitetsmedarbejder
 •  socialpædagoger
 •  pædagoger
 •  sygeplejerske
 •  pedel
 •  lærer
 •  administrativ medarbejder

Bjerggade 4 F – G er uddannelses sted for pædagoger og social- og sundhedsassistenter. 

Botilbud Bjerggade - adresse

Botilbud Bjerggade 4 F – G, Aabenraa 
Bjerggade 4 F – G 
6200 Aabenraa 
Tlf. nr. 73768570

Dagvagt   07-23: 73768790

Nattevagt 23-07: 73768794

 

Sidst opdateret 01.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa