Mål og visioner

Vi understøtter at den enkelte beboer har sine egne mål og veje i livet. Vi støtter op om det, den enkelte ønsker at arbejde med. Vi går ind i, hvad der skal til, for at beboeren kan klare sig i så vidt muligt i egen bolig. Dette vurderes i samråd med personale, myndigheds afdeling og borgeren.
Vi fokuserer på ressourcer frem for sygdom.

Vi vil gerne være:

  • Et godt sted at bo
  • Kontaktskabende
  • Inddrage humor
  • Udvikle sociale kompetencer
  • Fagligt dygtige
  • Ansvarlige
  • Nærværende
  • Forskellige

Personalet er tværfagligt sammensat. Der stilles krav til personalet om at udvikle sig fagligt såvel som personligt. 

Der er ekstern supervision flere gange årligt. Personalet reflekterer dagligt ift. deres egen socialpædagogiske indsats.

Der afholdes personale- eller relationsmøde hver måned. Der dokumenteres dagligt. Personalet er efteruddannet indenfor terapeutisk kontakt, kognitiv terapi, øre-akupunktur, pædagogisk massage osv. 

Bjerggades mål og værdier er også indeholdt i socialpsykiatriens virksomhedsaftale med Social og Sundhed ved Aabenraa Kommune.

Værdier:

Vi tager ikke over - vi giver tilbage

Borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv

Vi skaber trygge rammer

Respekt for borgerens ønsker og drømme

Fokus på sundhed

Vi arbejder sammen med borgeren for at fastholde, udbygge eller overkomme, forskellige former for relation.

Hver borger der flytter ind på Bjerggade bliver betragtet som menneske med nysgerrighed og interesse.

Der arbejdes tværfagligt med myndigheds afdelingen i Aabenraa Kommune 

Mål:

At borgeren samarbejder omkring sine mål.

At borgeren skal tage ansvar for eget liv.

At borgeren deltager og arbejder med velfærdsteknologi i dagligdagen.

At borgeren samarbejder omkring rehabilitering.

 

Sidst opdateret 01.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa