Kontaktråd

I Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU, er der et kontaktråd på tværs af hele Socialpsykiatrien.
Kontaktrådet er et høringsorgan og skal høres i spørgsmål af mere generel karakter vedrørende området, herunder samarbejdet mellem området og dets interessenter.

Kontaktrådet kan selv tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer, herunder om rådets samarbejde med dets interessenter. 

Kontaktrådet er sammensat af følgende repræsentanter: 

Rådet er sammen sat bredt af både brugere-, pårørende-, brugerorganisationer, medarbejdere og ledelse fra alle CSU's afdelinger


Der vælges suppleanter for pårørenderepræsentanter, hvis det er muligt. 
Formand vælges blandt de pårørende eller blandt brugere. 
Centerleder og formand sammensætter dagsorden for kontaktrådsmødet. 
Sekretær for centerleder skriver referarat mm. for kontaktrådet. 

Der afholdes 3 møder årligt.

Sidst opdateret 09.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa