Links

www.raadgivningsdanmark.dk

www.psykologibasen.dk/forside.shtml (opslagsside om diagnoser)

www.psykisksaarbar.dk (Det Sociale Netværk)

www.psykisksaarbar.dk/forside/viden/viden-om-diagnoser (Det Sociale Netværk)

www.psykiatrifonden.dk (humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed)

www.sind.dk (forening for psykisk sårbare, pårørende, professionelle eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed)

www.sindungdom.dk

www.psykinfo.regionsyddanmark.dk

www.bedrepsykiatri.dk (forening for pårørende)

www.depressionsforeningen.dk

www.skizofreniforeningen.dk

www.hsp-foreningen.dk (forening for særligt sensitive)

www.pro.medicin.dk (information om medicin)

www.ocd-foreningen.dk

www.lap.dk (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere)

www.livslinien.dk (Livslinien arbejder ud fra et fælles værdisæt og en fælles vision om at forebygge selvmord)

www.lmsos.dk (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)

www.adhd.dk (ADHD-foreningen)

www.angstforeningen.dk

www.sindnet.dk (peer-to-peer onlinemødested for psykisk sårbare landet over på tværs af diagnoser. Siden er lavet af psykisk sårbare for psykisk sårbare)

www.dukh.dk (rådgivningstilbud, som kan benyttes af både borgere med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner)

www.borderlinenetvaerket.dk

www.ptsdforeningen.dk

www.outsideren.dk (Outsideren er Danmarks største online-magasin om psykiatri og psykisk sygdom

www.hope.dk (Hope er en del af Alkohol & Samfund)

www.alkohologsamfund.dk (Alkohol & Samfund er en interesseorganisation, der arbejder for at reducere omfanget af alkoholskader i Danmark)

www.alkolinjen.dk (Anonym og gratis rådgivning om alkoholproblemer)

www.anoreksi-foreningen.dk

www.netdoktor.dk

www.oa-dk.org (Overeaters Anonymous / Anonyme Overspisere er et fællesskab af mennesker, som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse fra tvangsmæssig overspisning)

www.skizo.dk (information om skizofreni)

www.sundhed.dk (portal administreres af Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, og Kommunernes Landsforening)

www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen

www.thoracenter.dk (landsdækkende organisation, som arbejder for et samfund, hvor overgreb ikke finder sted)

www.oliforeningen.dk (Foreningens formål er dels at fremme forskningsmæssige aktiviteter, der kan medføre øget viden om behandling og forebyggelse af mental retardering og komplikationer hertil)

 

 

Sidst opdateret 16.03.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?