Mission

Hvorfor er vi her? 

Sundhed og Psykiatris mission er: ”Sundhed & Omsorg for borgeren” 

Denne mission vil vi forfølge ved at gøre følgende: 

 • Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp.
 • Vi støtter de borgere, der ikke kan klare sig selv.
 • Vi sikrer kvalitet og sammenhæng for borgeren og i vores indsatser.
 • Vi skaber rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet og muligheder for at leve et godt liv.

Center for Socialpsykiatri og Udsattes - CSU - mission er: 

 • Vi har fokus på, at borgeren udvikler sig og kommer videre med sit liv.
 • Vi stiller krav og har forventninger til borgeren om at tage ansvar for eget liv.
 • De borgere, der ikke kan klare sig selv støtter vi, men med fokus på, at der også er et udviklingspotentiale.
 • Vi har fokus på at skabe kvalitet og sammenhæng for borgeren i alle situationer.
 • Vi motiverer borgeren til at leve et selvstændigt og sundt liv ud fra de ressourcer borgeren har.
 • Vi støtter borgeren i at blive mere selvhjulpen i de rigtige rammer for at understøtte selvstændighed, sundhed og oplevelsen af større livskvalitet.
 • Vi har fokus på stigmatisering ift. borgeren.
Sidst opdateret 09.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa