Værdigrundlag

Om borgeren: 

 • Alle har en drøm om det gode liv og høj livskvalitet
 • Alle – uanset alder – vil helst klare sig selv og tage ansvar for eget liv 
 • Ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt

Om opgaven: 

 • Vi møder borgeren med: ”hvad vil du gerne kunne?” 
 • Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at klare sig længst muligt uden hjælp

Om os selv: 

 • Vi er til for borgeren – vi udfordrer, støtter og aktiverer
 • Vi tænker dynamisk – vi handler proaktivt
 • Vi vil forandre - vi kan gøre en forskel


Sundhed og Psykiatri har følgende værdier og grundantagelser: 
Disse værdier betyder følgende for Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU: 

 • Borgeren skal så vidt muligt klare sig selv og er ikke afhængig 
 • Borgeren har individuelle drømme, egne mål og ønsker og disse efterleves ved at inddrage borgerens ressourcer for større selvstændighed eller forebyggende for at bibeholde selvstændigheden 
 • Borgeren har brug for struktur, ro, forudsigelighed, sammenhæng og helhed 
 • Borgeren skal opleve livskvalitet 
 • Borgerne gøres uafhængige 
 • Borgerne afstigmatiseres 
 • Medarbejderne har respekt og handler til gavn for udvikling og større selvstændighed for borgeren 
 • Medarbejderne arbejder for større sundhed og livskvalitet for borgeren 
 • Medarbejderne vil forandring og ved de kan gøre en forskel 
 • Medarbejderne skaber tillid, kontakt, ro og tryghed 
 • Medarbejderne er opmærksomme på, at ting tager tid og har respekt for dette


Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU har udover Sundhed og Psykiatris værdier og grundantagelser følgende værdier:
 

 • Etik
 • Respekt
 • Professionel
 • Ansvarlighed

Etik 
Etik er grundlaget i alle relationer. I Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU arbejder vi relationsorienteret. Etik handler om accept af, at mennesket er det, det er og at det er ok. Det er vigtigt at lytte åbent og neutralt og stille uddybende spørgsmål frem for at drage konklusioner om rigtigt eller forkert, eller selv at bidrage med egne holdninger. Etik er at skabe rum for borgeren på borgerens niveau og med borgerens accept. Etik er et område, der er dialog omkring løbende. Etikken afgør fælles værdier, holdninger og normer i en periode. Et led i en etisk overvejelse er at være åben over for den magt- og afhængighedsrelation, der er mellem den professionelle og borgeren som er psykisk sårbar eller har andre problemstillinger. 
Etik drejer sig om ligeværdighed, empati, anerkendelse og troværdighed. 

Respekt 
Vi har respekt ved at opfatte det enkelte menneske som unikt med ret til selv at bestemme og have indflydelse på sit liv og helbred. Vores professionelle indsats understøtter respektfuldt håb og fremtidsperspektiver på alle niveauer og i alle faser. Vi er empatiske, tolerante, loyale, anerkendende og engagerede, som er væsentlige elementer, der skal inddrages i respekten for andre mennesker. 

Professionel 
Vi er professionelle ved at støtte mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller sociale problemstillinger med en social indsats, der passer til den enkeltes individuelle behov og ønsker. Vi er professionelle ved at stille krav i forhold til de ressourcer borgeren har. 
At være professionel handler om at være faglig og personlig. Medarbejderne er fagligt bevidste om egen viden og er bevidste omkring egen person. Dette bevirker en professionel tilgang til borgeren, som skaber helhed og sammenhæng. 

Ansvarlighed 
Ansvarlighed i indsatsen for mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller sociale problemstillinger er, at alle, både borgere og medarbejdere, tager et personligt ansvar. Det personlige ansvar kræver, at medarbejderen tager ansvar og at borgeren tager ansvar. Der skal være balance i ansvarsfordelingen mellem borger og medarbejder. 
Der skal udvises en forebyggende ansvarlighed ift. kommunikation på tværs af hele organisationen for at mindske splitting og fremme samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø. 


CSU's menneskesyn: 

 • Menneskesynet i CSU beror på ligeværdighed og ret til at blive behandlet med respekt, værdighed, engagement og forståelse
 • Mennesket udvikler sig ved at møde krav og forventninger. Mennesket er som udgangspunkt ansvarlig for eget liv og har evner og ret til, hver for sig og i fællesskab at lære, udvikle og forandre sig og definere egne behov for støtte, formulere egne krav til tilværelsen og træffe beslutninger om eget liv
 • Mennesket har brug for kærlighed, nærvær, relationer og er af natur sociale og tilstræber at indgå i meningsfyldte relationer med andre 
 • Mennesket er unikt, har individuelle behov og skal mødes med de potentialer de har
 • Mennesket vil som udgangspunkt helst kunne klare sig selv
Sidst opdateret 09.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa