Vision

Hvad vil vi være kendt for?

CSU's vision er: ”Sundhed og Psykiatri vil være kendt for at være nytænkende, kompetent og effektiv i mødet med borgeren og morgendagens udfordringer”.

Vi går nye veje til mere sundhed og livskvalitet for borgeren: 

 • Vi tænker sundhed og aktiverende støtte ind overalt i vores praksis med fokus på at gøre borgerne mere selvhjulpne og styrke borgernes sundhed, ressourcer og livskvalitet.
 • Vi udfordrer os selv og borgeren i udviklingen af rammer og tilbud af høj kvalitet.
 • Vi praktiserer en fælles kvalitets- og forbedringskultur med fokus på læring, optimering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og trivsel på jobbet.
 • Vi gennemfører effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af nye metoder og nye teknologier på alle fagområder.

Center for Socialpsykiatris - CSU - vision er: 

 • Vi vil i forbindelse med implementeringen af visionen arbejde med at være nytænkende, kompetent og effektiv ift. udfordringen.
 • Vi tænker sundhed, kvalitet og sammenhæng ind i det daglige arbejde og tager udgangspunkt i borgerens samlede sociale situation, netværk og de samlede ressourcer i det nære miljø.
 • Vi vil arbejde ud fra en recoverystrategi, der understøtter borgerens livskvalitet og muligheder for et godt liv.
 • Vi vil skabe refleksionsrum for dialog omkring, hvordan borgeren udvikler sig og bliver mere selvstændig.
 • Vi vil arbejde med udvikling af større selvstændighed til den gruppe borgere, der har brug for vedligehold og beskyttet beskæftigelse.
 • Vi vil motivere og opfordre borgeren til at deltage i det sunde liv.
 • Vi vil drøfte afhængighedsrelationen løbende og arbejde med at den afvikles.
 • Vi vil sætte fokus på at ændre arbejdsgangene for at fremme større effektivitet til gavn for borgeren og for organisationen ressourcemæssigt. Vi vil f.eks. arbejde med øget brugerstyring i Aktivitets- & Samværstilbuddene. Vil vil arbejde med, at borgerne ikke har længerevarende ophold i botilbuddene, men flytter ud i andre rammer indenfor et rimeligt tidsrum.
 • Vi vil have dialog i det daglige arbejde om kvalitet og forbedring af kulturen i eget regi og også i samarbejdet med andre.
 • Vi vil udvikle medarbejdernes professionalitet ved at lægge vægt på de faglige og personlige kompetencer. Medarbejdernes kompetencer i mødet med borgeren er at stille krav og have tillid til, at borgeren KAN selv. Medarbejderen skal samtidig være støttende. Det kræver, at medarbejderen evner at finde denne balance.
 • Vi vil arbejde positiv med ny teknologi og udfordre os selv på dette område.
 • Vi er opmærksomme på, at vi arbejder med borgere, der er stigmatiseret i samfundet og vi vil formidle viden ud i samfundet for at afhjælpe denne stigmatisering.
Sidst opdateret 09.01.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa