Pædagogisk Vejledning og Bostøtte

  Personale

  • Lone Haugaard
   Afdelingsleder

   tlf. 7376 8764
   mobil: 4035 4577

   Træffes fra mandag til fredag i dagtimerne

  Pædagogisk Vejledning og Bostøtte i eget hjem. 

  Målgruppen er borgere med særlige behov, hvortil der ydes støtte og hjælp til opgaver de ikke selv er i stand til at klare.

  Størstedelen af opgaver er visiteret via sagsbehandlere i Visitation og rehabilitering.

  Vi arbejder også med Mentoropgaver, visiteret fra Jobcenter Aabenraa.

  Pædagogisk Vejledning og Bostøtte er et tilbud til borgere over 18 år i henhold til Lov om social service §85.

  Medarbejderne støtter, rådgiver og vejleder borgeren i forhold til de problemstillinger og opgaver der er aftalt mellem sagsbehandler og borger.

  Formålet med den pædagogiske vejledning er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser.

  Støtten tager udgangspunkt i, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske og/eller sociale færdigheder.

  Vi arbejder også forebyggende.

  Der udarbejdes pædagogiske indsatsplaner, med mål og delmål sammen med den enkelte borger.

  Dokumentation foregår i et tværfagligt fagsystem. Statusrapporter udarbejdes i forbindelse med statusmøder, der afholdes jævnligt i løbet af støtteperioden.

  Vi tilbyder periodevis forløb i angstgrupper, Mindfullness og Reflex.

  Vi samarbejder desuden med mange andre instanser, herunder kan bla. nævnes lokalpsykiatrien, rusmiddelcentret, familiecentret, kriminalforsorgen, sagsbehandlere, jobkonsulenter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

  Der er pr. tilknyttet ca. 350 borgere. Dette tal varierer i løbet af året. 

  Der er ansat en afdelingsleder, en fagkoordinator og en administrativ medarbejder

  Herudover er der ansat ca. 40 medarbejdere. 

  Medarbejderne har alle en socialfaglig uddannelse og er fordelt på følgende faggrupper:

  • Pædagoger
  • Sosu-assistenter
  • Pædagogiske assistenter
  • Afspændingspædagog
  • Socialrådgiver
  • mm

   

  Pædagogisk Vejledning og Bostøtte - adresse

  Pædagogisk Vejledning og Bostøtte
  Bjerggade 4 C, 1 sal 
  6200 Aabenraa 
  Afd.leder Lone Haugaard
  tlf. nr. 7376 8764

   

   

  Sidst opdateret 27.06.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Center for Socialpsykiatri og Udsatte - CSU Bjerggade 4 F – G 6200 Aabenraa